מדריך ביטוח בריאות

​​​​לעשות ביטוח בריאות מסחרי בישראל – מידע חיוני על ביטוח בריאות מסחרי הנערך באמצעות חברות ביטוח.
ביטוח בריאות מכסה מכלול אירועי בריאות בחייו של מבוטח, כגון הצורך בניתוחים, השתלות, תרופות, סיעוד, או גילוי מחלות קשות ועוד. בישראל קיים מגוון גדול של שירותים וכיסויים בביטוח בריאות, הן באמצעות קופות החולים (תכניות לשירותי בריאות נוספים-שב"ן, המכונות גם "ביטוח בריאות משלים") והן באמצעות חברות ביטוח (פוליסות ביטוח בריאות מסחרי). מידע חיוני אודות ביטוח הבריאות הפרטי מוצג בפניך במדריך זה. ברוכים הבאים לעולם של ביטוח הבריאות הפרטי בישראל.

ביטוחי בריאות בישראל

שוק ביטוח הבריאות בישראל מציע לציבור מגוון שירותים וכיסויים, הן באמצעות קופות החולים והן באמצעות חברות ביטוח.​

ביטוח בריאות במסגרת קופות חולים

רובד בסיסי – סל שירותי הבריאות
כל תושבי ישראל זכאים לסל שירותים בסיסי כמוגדר ב"חוק ביטוח בריאות ממלכתי". סל זה ניתן לכלל הציבור באמצעות קופות החולים, והוא ממומן בחלקו מתקציב המדינה, ובחלקו – מדמי ביטוח בריאות אותם גובה המוסד לביטוח לאומי.

רובד נוסף – שירותי בריאות נוספים (שב"ן)
לצד הסל הבסיסי מציעות קופות החולים לציבור, שירותי בריאות נוספים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי ואשר כל אחד יכול לרכוש על-פי בחירתו. ההצטרפות לשירותים אלה היא וולונטרית. שירותים אלה מוכרים בשם שב"ן – שירותי בריאות נוספים. אדם המבקש להצטרף לתכנית שב"ן של אחת מקופות החולים, חייב להיות חבר באותה קופה ועליו לשלם – בנוסף למס הבריאות – תשלום נוסף לקופת החולים.

תכניות הביטוח המשלים של השב"ן מקיפות יותר מ-50 תחומי כיסוי שונים, המוצעים לרכישה כחבילה אחת. בין השירותים שמציעות תכניות השב"ן ללקוחותיהן – אפשרות לבחור מנתח, השתתפות ברכישת תרופות ואביזרים, מימון טיפולים רפואיים בחו"ל, רפואה משלימה, קבלת חוות-דעת מרופאים מומחים, רפואת שיניים, ייעוץ דיאטני ועוד. התשלום החודשי נקבע על-ידי קופות החולים, לפי קבוצות גיל. קופת החולים מחויבת לצרף לתכנית כל חבר המעוניין בכך, בלא קשר למצבו הבריאותי. שירותי השב"ן עשויים להשתנות מעת לעת, גם ביחס לחברים שכבר הצטרפו לתכנית, בכפוף לאישור משרד הבריאות והתראה מראש למבוטחים. כיום בכל קופות החולים מוצעים למבוטחים במסגרת השב"ן שני רבדים של "ביטוח" והשיקול אם להצטרף ולאיזה מהרבדים להצטרף נתון לבחירת המבוטח. ברוב קופות החולים, רכישת הרובד השניה תלויה בחברות ברובד הראשון.​​

ביטוח בריאות מסחרי במסגרת חברות ביטוח

חברות ביטוח מציעות שלושה סוגי כיסויים לביטוח בריאות:

כיסוי מוסף
כיסוי שאינו כלול בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון ביטוח סיעודי.

כיסוי תחליפי
כיסוי המחליף את השירותים הכלולים בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון כיסוי עבור ניתוחים. כיסוי מסוג זה אף מרחיב את השירותים הכלולים בסל הבסיסי, כגון כיסוי עבור השתלות, גם במקרים שאינם מכוסים בסל הבסיסי.

כיסוי משלים
כיסוי זה משלים כיסויים הניתנים בסל הבסיסי או בשב"ן. התשלום למבוטח מתבצע באופן הבא – חברת הביטוח, מקזזת את התשלומים שקיבל המבוטח מקופת החולים במסגרת זכויותיו. לצורך מימוש הזכויות, יש לפנות גם לקופת החולים וגם לחברת הביטוח, שמשלמת רק את החלק שקופת החולים לא שילמה.​

ביטוחי בריאות באמצעות חברות ביטוח, מפוקחים על-ידי המפקח על הביטוח שהוא גם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר.
חברות ביטוח מציעות סוגים שונים של פוליסות לביטוח בריאות, במגוון רחב של כיסויים:

  • ביטוח למימון ניתוחים בארץ ובחו"ל
  • ביטוח למימון תרופות
  • ביטוח למימון השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
  • ביטוח לכיסוי סיעודי
  • ביטוח לכיסוי מחלות קשות
  • ביטוח למימון טיפולי שיניים
  • ביטוח נסיעות לחו"ל
  • ביטוח לכיסוי תאונות אישיות